☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 10.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

13.05.2011_Sigajny

      WÓJT GMINY
GÓROWO IŁAWECKIE


Górowo Iławeckie dnia 09.05.2011  r.

Znak:  RIZ.7331-35/10

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2011 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji baza rekreacyjna dla dzieci - plac zabaw w obrębie Sigajny na działce nr 62 w gminie Górowo Iławeckie
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora Zastępczego Bogusławy Mańkowskiej ul Kościuszki 18A/1, 11-220 Górowo Iławeckie, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty  odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres  żądania  będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY       
     GÓROWO IŁAWECKIE
Bożena Olszewska - Switaj
 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-05-13 22:31:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-05-13 22:34:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2923174

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X