☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środkowiska


Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, własnych ujęć wody i przyłączy do kanalizacji sanitarnej
- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY -
 

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXIV/202/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXV/208/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów [pobierz - format doc]

Wzór wniosku o dofinansowanie [pobierz - format doc]

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego [pobierz - format doc]

Wzór sprawozdania końcowego [pobierz - format doc]


Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych
- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY -

 

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

Uchwała Nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXXVII/322/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Wykaz załączników:
- wzór umowy [pobierz - format docx]
- wzór wniosku o udzielenie dotacji [pobierz - format docx]
- zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania [pobierz - format docx]
- oświadczenie o posiadaniu pieca nie spełniającego standardów 5 klasy (wg. normy pn-en 303-5:2012) [pobierz - format doc]
- rozliczenie dotacji celowej zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia [pobierz - format docx]


Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, własnych ujęć wody i przyłączy do kanalizacji sanitarnej
 

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXIV/202/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXV/208/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów [pobierz - format doc]

Wzór wniosku o dofinansowanie [pobierz - format doc]

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego [pobierz - format doc]

Wzór sprawozdania końcowego [pobierz - format doc]


Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych
 

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

Uchwała Nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXXVII/322/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Wykaz załączników:
- wzór umowy [pobierz - format docx]
- wzór wniosku o udzielenie dotacji [pobierz - format docx]
- zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania [pobierz - format docx]
- oświadczenie o posiadaniu pieca nie spełniającego standardów 5 klasy (wg. normy pn-en 303-5:2012) [pobierz - format doc]
- rozliczenie dotacji celowej zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia [pobierz - format docx]


Gmina Górowo Iławeckie informuje, że realizacja zadania pn.

”UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY GÓROWO IŁAWECKIE”

jest dotowana na podstawie umowy

nr 0007/20/01032/OZ-LZ/D z dnia 20 lipca 2020 r.

zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych
tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów
zawierających azbest,
w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

w ramach programu priorytetowego
pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest”


Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2016-01-19)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-10-14 12:18:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2021-04-21 11:47:54)
 
 
liczba odwiedzin: 3608136

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X