☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

03.02.2012_obw_NWI

WÓJT GMINY
   GÓROWO IŁAWECKIE

Górowo Iławeckie dnia 02.02.2012  r.

RIZ.6733.5.2011
 


OBWIESZCZENIE


     Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.02.2012 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji placu rekreacyjno sportowego z placem zabaw dla dzieci na działce nr 17 położonej w obrębie Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora Zastępczego Bogusławy Mańkowskiej ul Kościuszki 18A/1, 11-220 Górowo Iławeckie, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty  odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres  żądania  będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

   


Bożena Olszewska-Świtaj
WÓJT GMINY         
     GÓROWO IŁAWECKIE  

                  


 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2012-02-03 09:01:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2012-02-03 09:05:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3063373

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X