☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, 26.04.2013 r.

RŚF.6220.2.2013
 

O B W I E S Z C Z E N I E


    Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam


o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Fundacji „Czysta Energia”, 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 28, w postępowaniu administracyjnym ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 47/2001/p GÓROWO IŁAWECKIE,

Strony mogą zapoznać się z postanowieniem jw. w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, pok. 8 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17.
 

Z up. Wójta
Maria Dąbrowska
PODINSPEKTOR
 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2013-04-26 17:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2013-04-26 17:19:44)
 
 
liczba odwiedzin: 3234357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X