Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo IławeckieGórowo Iławeckie dnia 11.06.2013 r.


RŚF.6220.4.2011


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne


Na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Górowo Iławeckie  zawiadamia, że w dniu 11czerwca 2013 r. wydał decyzję znak: RŚF.6220.4.2011 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa 3 turbin wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w obrębie DWÓRZNO” na działkach ewidencyjnych 75, 79, 145, 146/3, 156 w obrębie Dwórzno w gminie Górowo Iławeckie.
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godz. 7.00 – 15.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia
 

 

Z up. Wójta
Maria Dąbrowska
podinspektor
 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2013-06-11 10:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2013-06-11 10:43:10)
 
 
ilość odwiedzin: 2004784

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X