☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, 21.10.2013 r.

RŚF.6220.2.2013OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Górow Iławeckie, zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu   i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 47/2001/p GÓROWO IŁAWECKIE.
                                             
Informuję, iż w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowieniem znak WSTE.4242.5.2.2013.BW.2, z dnia 16 października 2013 r.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepis ten jest szczególnym uprawnieniem stron do czynnego ich udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00. Informuję również o możliwości składania uwag w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie gminy  oraz w miejscu zwyczajowo przyjętym do publicznego ogłoszenia na terenie gmin z obszaru koncesyjnegoZ up. Wójta
Maria Duchnik
Podinspektor
 

Wytworzył:
Maria Duchnik
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2013-10-21 13:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2013-10-21 13:54:08)
 
 
liczba odwiedzin: 3234365

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X