☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 10.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


                                Górowo Iławeckie 11.09.2014 r.


RŚF. 6220.5.2013


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013., poz. 267).), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Ilaweckie

informuje

że w dniu 11 września 2014 r., na wniosek  Pana Jakuba Pawłowskiego, z dnia 8 kwietnia 2013 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na zakład produkcji eko - peletu w miejscowości Deksyty, na działce nr 24, obręb Deksyty, gm. Górowo Iławeckie”
     Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim,11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4,   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 Z up. Wójta
Maria Duchnik
Podinspektor
 

Wytworzył:
Maria Duchnik
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2014-09-12 14:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2014-09-12 14:25:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2923184

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X