Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


                                Górowo Iławeckie 04.02.2015 r.

RŚF.6220.4.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013., poz. 267).), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie


informuje

że w dniu 04.02.2015 r., na wniosek  Pai Jolanty Tyc, z dnia 18 maja 2014 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ROZBUDOWA OBORY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCI ROBITY, GMINA GÓROWO IŁAWECKIE, DZ. NR 11/2.
     Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4,    od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.plZ up. Wójta
Maria Duchnik
inspektor


 

Wytworzył:
Maria Duchnik
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-02-10 14:31:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-02-10 14:32:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2004799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X