Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie          

  Górowo Iławeckie 23.06.2015 r.RŚF. 6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013., poz. 267).), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 23.06.2015 r., na wniosek  Pani Adrianny Biernackiej, z dnia 17 kwietnia 2015 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego w obrębie Bukowiec, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 345”
     Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl


Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj
 

Wytworzył:
Bożena Olszewska-Świtaj
(2015-06-23)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-07-01 13:59:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-07-01 14:01:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2004786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X