☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie-Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 10.11.2015 r.

RŚF.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późń. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10 listopada 2015 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia   pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego w obrebie Wągniki, dz. nr 33/2, gm. Górowo Iławeckie”

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Górowo Iławeckie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 8 00 – 16 00, wt-pt. od godz. 7 00do 15 00 pok. nr 4.

Jednocześnie informuję, że dnia 10 listopada 2015 r, organ prowadzący postępowanie wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późń. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Bartoszycach z wnioskiem o uzgodnienie i opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Informacja w przedmiotowej sprawie oraz o złożonym przez inwestora raporcie o oddziaływaniu na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu


                           Z up. Wójta   
Ewelina Skrzypa
Referent     
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2015-11-10)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-11-12 06:47:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-11-12 06:55:28)
 
 
liczba odwiedzin: 3234346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X