☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie  

  Górowo Iławeckie 02.12.2015 r.

RŚF. 6220.9.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013., poz. 267).), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 02.12.2015 r. na wniosek  Pana Dariusza Czarniaka z dnia 9 października 2015 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mlecznego w obrębie Wojmiany, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 15/2”
     Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckie
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Z up. Wójta    
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2015-12-02)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-12-02 12:53:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-12-02 12:56:38)
 
 
ilość odwiedzin: 3189514

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X