☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania.

Górowo Iławeckie: Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Kamińsku - dostawa wyposażenia
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 338582 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301116 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 761 13 22, faks 89 761 15 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Kamińsku - dostawa wyposażenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: a) dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior-WIGOR w Kamińsku przy ul. Topolowej 8 wraz z ich rozładunkiem, montażem i przemieszczeniem do odpowiednich pomieszczeń, b) W skład zamówienia wchodzą między innymi meble biurowe, meble gastronomiczne, urządzenia gastronomiczne, meble hotelowe, biurka, krzesła, fotele, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy i inne wyposażenie. 2. Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.70.00.00-9, 44.41.00.00-7, 33.19.21.00-3, 37.44.00.00-4, 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    AZDATA Cezary Leszczyński, ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71638,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 84686,19

    Oferta z najniższą ceną: 84686,19 / Oferta z najwyższą ceną: 111142,05

    Waluta: PLN .

Wytworzył:
Daniel Zimniak
(2015-12-10)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-12-10 14:32:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-12-10 14:34:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3224970

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X