☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

                                                            Górowo Iławeckie 08.04.2016 r.
 

RŚF. 6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013., poz. 267), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 08.04.2016 r., na wniosek Pani Bogusławy Mańkowskiej, która działa w imieniu Gminy Górowo Iławeckie, z dnia 30 marca 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zalesienie gruntów rolnych na części dz. nr 135 obręb Wokiele, gmina Górowo Iławeckie".
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

 


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2016-04-08)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-04-08 08:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-04-08 08:53:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2924025

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X