☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie

WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


1) lokalu mieszkalnego numer 7 o powierzchni użytkowej 49,85 m², o strukturze trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz strych o powierzchni 1,60 m2, usytuowanego na poddaszu 20- lokalowego, 3-klatkowego budynku mieszkalno –użytkowego numer 2.  Do lokalu przynależy piwnica numer  09  o pow. użytkowej 8,40 m2   (obręb Kamińsk miejscowość Kamińsk ulica Pocztowa,  działka numer 7/14 o powierzchni 2296 m² (B), księga wieczysta numer OL1Y/00025160/0). Cena wywoławcza prawa własności lokalu wraz z udziałem 43/1000 we współwłasności budynku numer 2 i gruntu działki numer 7/14 w kwocie 38.000 zł, wadium 7.600 zł. Funkcja wielofunkcyjna, w obszarze fizjograficznym WWC. Znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000,

2) budynku użytkowego numer 13  o powierzchni użytkowej  128,20 m2 (budynek ośrodka zdrowia) i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej  34,10 m2,  położonych na działce numer 119/4 o powierzchni 0,1504 ha (B-ŁIV 0,0558 ha, ŁIV 0,0946 ha) miejscowość Pieszkowo, księga wieczysta numer OL1Y/00017287/7. Cena wywoławcza prawa własności budynków i gruntu w kwocie  130.000 zł,  wadium 26.000 zł. Wydanie nieruchomości nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. W budynku został wyodrębniony lokal użytkowy, który jest zasiedlony i sprzedaż następuje na podstawie art. 678  Kodeksu cywilnego. Funkcja mieszkalno - usługowa w obszarze fizjograficznym WM. Znajduje się poza obszarem chronionym Natura 2000.

Teren  na którym położone są nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa funkcje: j/w, podane przy każdej pozycji ogłoszenia.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 1 marca 2016 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 13 maja 2016 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 10 maja 2016 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 10 maja 2016 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ……….”  (do wyboru: Kamińsk l.m., Pieszkowo b.m.).
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).
    
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 kwietnia 2016 roku  do 13 maja 2016 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.


Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2016-04-12)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-04-12 21:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-04-13 12:52:11)
 
 
ilość odwiedzin: 3063468

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X