☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 22.08.2016 r.

RŚF.6220.9.2016


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późń. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22 sierpnia 2016 r. został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzące w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie- strefa "A" na dz. nr 3236/3, 35, 3213/8, 3213/10, 3213/2, 102/11, 3236/4, 102/9, 3236/2, 130, 3248/1, 3248/3,  3247/1, 3235, 3214/3, 100, 3213/3, 17 obręb Nowa Wieś Iławecka, gm. Górowo Iławeckie”.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Górowo Iławeckie, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 8:00 – 16:00, wt-pt. od godz. 7:00 do 15:00 pok. nr 4.

Jednocześnie informuję, że dnia 22 sierpnia 2016 r, organ prowadzący postępowanie wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późń. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Bartoszycach z wnioskiem o uzgodnienie i opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Informacja w przedmiotowej sprawie oraz o złożonym przez inwestora raporcie o oddziaływaniu na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.                            Z up. Wójta
                        Ewelina Skrzypa
                         Referent

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2016-08-22)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-08-22 15:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-08-22 15:21:48)
 
 
ilość odwiedzin: 3121500

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X