☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 16.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Górowo Iław. data 13.10.2016 r.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz  Uchwałą Nr XIV/130/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2016 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października do 11 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul Kościuszki 17, w godzinach od 900 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul Kościuszki 17, o godz. 11 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Górowo Iławeckie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2016-10-13)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-10-17 09:02:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-10-17 09:12:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2758517

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X