☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Urząd Gminy
Górowo Iławeckie         

              
                      Górowo Iławeckie, dnia 08.02.2017 r.

RŚF. 6220.19.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 08.02.2017 r., na wniosek Pana Tadeusza Czaplaka, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie., z dnia 19 grudnia 2016 r. została wydana decyzja zmieniająca wydaną decyzję Wójta Gminy Górowo Iławeckie znak RŚF.6220.7.2016 z dnia 27.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej drogi publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka na działkach ewidencyjnych o numerach:  55-429, 55-3265/11, 55-3263/4, 29-3263/3, 29-3262/3, 29-3249/4, 29-3236/26, 29-111/2, 29-3213/11,  gm. Górowo Iławeckie”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa

 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-02-08)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-02-08 14:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-02-08 14:53:10)
 
 
ilość odwiedzin: 2893814

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X