☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku postępowania.

Górowo Iławeckie. dnia 30.01.2017 r.RIZ.271.1.1.2017

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Gmina Górowo Iławeckie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2015 r, poz. Nr 2164 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej”

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył wykonawca :

ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź – ocena 100,00 pkt. (w tym: cena 60,00 pkt, doświadczenie - 40 pkt)

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w ustawie pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert.
Wpłynęła tylko jedna oferta.

Kryterium oceny :   cena - 60 pkt, doświadczenie – 40 pkt..

W trakcie postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców i nie odrzucono żadnych ofert.

 

Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2017-02-16)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-02-16 08:59:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-02-16 09:00:33)
 
 
ilość odwiedzin: 2921012

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X