☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Krasnołąka).

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE
OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości gruntowej – drogi wewnętrznej, położonej na działce numer 120/3 o powierzchni 0,1155 ha (dr), obręb Krasnołąka (22),  księga wieczysta OL1Y/00020845/1.

Cena wywoławcza prawa własności gruntu działki numer 120/3, w kwocie   6.000  zł, wadium  1.200 zł.   Do ceny netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
       
Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada zobowiązań. Działka podlegająca sprzedaży  obciążona służebnością gruntową, polegającą  na wykonaniu prawa przejścia i przejazdu przez działkę numer 120/3, na rzecz każdoczesnego właściciela działek numer:
1)    6/4     o powierzchni 3,0298 ha, położonej w obrębie Sigajny,
2)    20/3    o powierzchni 1,5800 ha, położonej w obrębie Krasnołąka,
3)    18 o powierzchni 0,7200 ha, położonej w obrębie Sigajny,
w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działek numer:
3    o powierzchni 43,9000 ha, położonej w obrębie Sigajny,
189     o powierzchni 63,6400 ha, położonej w obrębie Sigajny,
6/5    o powierzchni 79,4702 ha, położonej w obrębie Sigajny (która uległa podziałowi na działki numer : 6/6 o powierzchni 25,6881 ha, 6/7 o powierzchni 20,6369 ha i 6/8 o powierzchni 32,9383 ha).

Teren  na którym położona nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie (Uchwała Rady Gminy Nr XVII/153/2016 z dnia 01 września 2016 roku) to funkcja rolna.  Znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 28 lutego 2017 r.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 6 kwietnia 2017 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 6 kwietnia  2017 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Krasnołąka”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).

                                        Wójt Gminy
Bożena Olszewska – Świtaj

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 marca 2017 roku  do 10 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.

 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2017-03-09)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-03-09 14:37:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-03-09 14:41:22)
 
 
ilość odwiedzin: 2893820

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X