☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 12.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie z prognozą strategiczną oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 kwietnia 2017 r, do 9 maja 2017 r w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 2 w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25  kwietnia  2017 r w pokoju nr  2  o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Górowo Iławeckie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2017 r.
                          
                          

 WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
                                 Bożena Olszewska-Świtaj

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2017-04-19)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-04-19 08:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-04-19 08:30:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2891842

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X