☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie     

     Górowo Iławeckie, dnia 03.07.2017 r.

RŚF. 6220.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r., poz. 23 z pózn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 03.07.2017r., na wniosek Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie, którego Pełnomocnikiem jest Pan Michał Hirsz, ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno, z dnia 30 maja 2017 r. (wpłynął 31 maja 2017r.) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie przepustu na drodze Gałajny- Nowa Wieś Iławecka na dz. nr 3215/4, obręb Woryny, Gmina Górowo Iławeckie”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa


3) a/a

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-07-03)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-07-03 15:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-07-03 15:16:17)
 
 
ilość odwiedzin: 3223334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X