☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy

Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 21.07.2017 r.


 

RIZ.6733.7.2017


 


 


 

OBWIESZCZENIE


 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27 czerwca 2017 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. z Warszawy, której Pełnomocnikiem jest Pan Michał Barzowski, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BAR1401A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 4/8 położonej w obrębie Sigajny  gmina Górowo Iławeckie.


Zawiadamiam ponadto, że w dniu 21.07.2017 r. Wójt Gminy Górowo Iławeckie  zwrócił się do organów współdziałających o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na wymogi określone przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu oraz złożyć swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia.


Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Zgodnie z dyspozycją art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Wójta

Ewelina Skrzypa


 


 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-07-21)
Udostępnił:
Krzysztof Baran
(2017-07-21 13:00:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Baran
(2017-07-21 13:04:01)
 
 
ilość odwiedzin: 3223309

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X