☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                         

Bartoszyce, dnia 26 lipca 2017r.

AB.6740.1.2017.RP

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Starosta Bartoszycki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 26.07.2017r. Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa gminnej drogi publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym”

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

  • gm. Górowo Iławeckie, obręb 0029 Nowa Wieś Iławecka- dz. nr 3213/11; 3214/3 (3214/8, 3214/9, 3214/10); 111/2; 3236/11 (3236/35, 3236/36); 3236/17 (3236/27, 3236/29); 102/11 (102/12, 102/13); 3236/25 (3236/28, 3236/30, 3236/35); 3236/26; 3236/4 (3236/31, 3236/32); 3236/6 (3236/33, 3236/34); 3249/4; 3248/2 (3248/4, 3248/5); 3249/3 (3249/6, 3249/7); 3249/5 (3249/8, 3249/9); 3262/3; 3262/4 (3262/5, 3262/6); 3263/3; 3263/4 (3263/7, 3263/8); 3263/2 (3263/5, 3263/6)
  • gm. Górowo Iławeckie, obręb 0055 Woryny- dz. nr 3263/4; 3263/3 (3263/6, 3263/7, 3263/8, 3263/9); 3263/5 (3263/10, 3263/11); 3265/11; 3265/10 (3265/17, 3265/18); 3265/12 (3265/15, 3265/16);  3265/8 (3265/13, 3265/14); 242/4 (242/6, 242/7); 429

Informuję, iż  strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, III piętro – pokój 324.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2017-07-27)
Udostępnił:
Krzysztof Baran
(2017-07-27 22:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Baran
(2017-07-27 22:59:24)
 
 
liczba odwiedzin: 3234349

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X