☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 22.08.2017 r.

RIZ.6733.7.2017  


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.08.2017 roku zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 4/8 obręb Sigajny, gmina Górowo Iławeckie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora- P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, której Pełnomocnikiem jest Pan Michał Barzowski, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-08-22)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-08-22 11:00:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-08-22 11:01:00)
 
 
liczba odwiedzin: 3234384

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X