☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Bartoszyce, dnia 22 sierpnia 2017r.

AB.6740.1.2017.RP

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego     (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Starosta Bartoszycki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 26.07.2017r. Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie

została wydana decyzja Nr 2/17 z dnia 11 sierpnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa gminnej drogi publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym”

Inwestycja będzie realizowana na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):
- obręb 0029 Nowa Wieś Iławecka- dz. nr 3213/11; 3214/8, 3214/9 (powstały z podziału 3214/3); 111/2; 3236/35 (powstała z podziału 3236/11); 3236/27 (powstała z podziału 3236/17); 102/12 (powstała z podziału 102/11); 3236/28, 3236/35 (powstały z podziału 3236/25); 3236/26; 3236/31 (powstała z podziału 3236/4); 3236/33 (powstała z podziału 3236/6); 3249/4; 3248/4 (powstała z podziału 3248/2); 3249/6 (powstała z podziału 3249/3); 3249/8 (powstała z podziału 3249/5); 3262/3; 3262/5 (powstała z podziału 3262/4); 3263/3; 3263/7 (powstała z podziału 3263/4); 3263/5 (powstała z podziału 3263/2)
-  obręb 0055 Woryny- dz. nr 3263/4; 3263/6, 3263/7, 3263/8 (powstały z podziału 3263/3); 3263/10 (powstała z podziału 3263/5); 3265/11; 3265/17 (powstała z podziału 3265/10); 3265/15 (powstała z podziału 3265/12);  3265/13 (powstała z podziału 3265/8); 242/6 (powstała z podziału242/4); 429

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, III piętro – pokój 324 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W sprawie wydania nieruchomości w terminie umożliwiającym zwiększenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, należy zwrócić się do Wójta Gminy Bartoszyce, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”. Do wskazanej instytucji należy zgłosić się z niniejszym zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

     

Wytworzył:
Karolina Chilmanowicz
(2017-08-22)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-08-23 21:41:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-08-24 14:11:17)
 
 
ilość odwiedzin: 3121491

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X