☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 14.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 02.11.2017 r.
 

RŚF.6220.2.2017

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam

że w dniu 31 października 2017 r. zostało złożone uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na dz. nr 26/5 obręb Wągniki, gm. Górowo Iławeckie”.

Z  uzupełnieniem raportu można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Górowo Iławeckie, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w formie ustnej i pisemnej w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 8 00 – 16 00, wt-pt. od godz. 7 00do 15 00 pok. nr 4, lub elektronicznie na adres e-mail: uggorowo@zeto.olsztyn.pl.

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie, a informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.

Informacja w przedmiotowej sprawie oraz o złożonym przez inwestora uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na Tablicy ogłoszeń w miejscowości Wągniki oraz na Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie.


                           Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-11-02)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-11-02 12:17:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-11-02 12:18:40)
 
 
ilość odwiedzin: 2893003

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X