☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie

 Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 08.12.2017 r.

 

RIZ.6733.6.2017


ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E
o zawieszeniu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 

Zawiadamiam

że w dniu 08.12.2017 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr 126/1 położonej w obrębie Janikowo gmina Górowo Iławeckie” zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Górowo Iławeckie znak RIZ.6733.6.2017, zawieszające postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do czasu wyjaśnienia sprawy dotyczącej uzyskania uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
Zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam o przesunięciu terminu załatwienia sprawy do czasu otrzymania wszystkich niezbędnych do wydania decyzji uzgodnień.
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17,  pokój nr 4 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-12-08)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-12-08 10:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-12-08 10:45:17)
 
 
liczba odwiedzin: 3234366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X