☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo  Iławeckie, dnia 11.04.2018 r.

RIZ.6733.5.2017
 

OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2018 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków w obrębie  Gałajny z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości uzdrowiskowej Nowa Wieś Iławecka.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Ewy Nowickiej ECOKUBE Sp z o.o., działającej na rzecz Gminy Górowo Iławeckie.
1) Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie   w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
4) prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
5) Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
Referent
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2018-04-11)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-04-11 14:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-04-11 14:20:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3184585

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X