☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie    


Górowo Iławeckie, dnia 18.04.2018 r.


RŚF.6220.2.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r., poz. 1257), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 18.04.2018 r., na wniosek Inwestora z dnia 28.02.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego na dz. Nr 80/1, obręb Kumkiejmy, Gmina Górowo Iławeckie.    
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
-    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kukmiejmy


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2018-04-18)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-04-19 07:16:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-04-19 07:17:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2895649

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X