☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16.07.2018 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie przepustu na rzece, w ciągu drogi gminnej Nr 119019N w km 1+210, w miejscowości Wokiele, na terenie gminy Górowo Iławeckie.

Wójt Gminy

Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 16.07.2018 r.

RIZ.6733.6.2018


 


 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny m (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2018 r. na wniosek Pani Klaudii Oleksińskiej działającej w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie przepustu na rzece, w ciągu drogi gminnej Nr 119019N w km 1+210, w miejscowości Wokiele, na terenie gminy Górowo Iławeckie.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 4 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.

 

Z up. Wójta

Ewelina Skrzypa

Referent


 
 
ilość odwiedzin: 3063416

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X