☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

                                 Górowo Iławeckie dnia 04.09.2018r


Znak: RIZ .6733.9.2018
 OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2018 roku zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie   przepustu na rzece Elmie w ciągu drogi wewnętrznej, z miejscowości Nowa Wieś Iławecka do wsi Warszkajty, na terenie obejmującym  działki nr: 129/10; 129/11; 3213/10; 3213/2; 3213/3; 3214/10; 3213/11; obręb Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Michała Hirsz działającego w imieniu Nadleśnictwa Górowo Iławeckie

1)    Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ( ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
2)    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3)    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4)    Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.


                            


Wójt Gminy
Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2018-09-06)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-09-06 14:44:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-09-06 14:45:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3189534

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X