☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie      

  Górowo Iławeckie, dnia 22.02.2019 r.

RŚF. 6220.8.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r., poz. 1257 z pózn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 22.02.2019 r., na wniosek  Pana Grzegorza Gostkowskiego, z dnia 19 lipca 2018 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego na dz. nr 51/6, obręb Paustry, Gmina Górowo Iławeckie”.
     Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 9,    od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 

Z up. Wójta
Maria Duchnik
inspektor
 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-02-26)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-02-26 13:07:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-02-26 13:08:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2903748

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X