☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Zakres świadczonej usługi
Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (nieruchomości mieszane).
Do złożenia deklaracji obowiązany jest:
a.właściciel budynku jednorodzinnego,
b.właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa zarządca wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej).

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz do pobrania w pokoju nr 5 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).

Formularze i informacje do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz - format pdf]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.


4. Opłaty
Nie podlega opłacie.


5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Sławomira Worobiec - pok. nr 5  tel. 89 761 07 84


7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji na bieżąco.

8. Tryb odwoławczy
Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie.

9. Podstawa prawna
- art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),
- Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 r. - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 6254).

10. Uwagi
- Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- Aktualizację  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 14 dni od dnia powstania zmiany.
 

Wytworzył:
Sławomira Worobiec
(2013-07-01)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-18 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2020-01-21 10:03:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3181314

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X