☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

          
1. Zakres świadczonej usługi
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, (formularz do pobrania w pokoju nr 7 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).
2) dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Formularze i informacje do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.


4. Opłaty
- za wydanie zezwolenia - 107 zł,
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu, na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Maria Duchnik - pok. nr 9  tel. 89 761 10 77


7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia w formie decyzji, w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9. Podstawa prawna
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.),
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. )
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości     ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576),
- Uchwała nr XVII/143/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
- Uchwała Nr XXXV/299/13 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10. Uwagi
Bez uwag.

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-06-18)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-18 08:31:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-06-18 08:49:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3181361

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X