☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

1. Zakres świadczonej usługi
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) wniosek o o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Górowo Iławeckie (formularz do pobrania w pokoju nr 9 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Formularze i informacje do pobrania:
wniosek o o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Górowo Iławeckie [pobierz - format doc]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.


4. Opłaty
Opłaty skarbowe:
- 50 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Górowo Iławeckie. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Górowo Iławeckie, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru ww. działalności regulowanej.
- 25 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Opłaty można dokonać w kasie Urzędu, na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Maria Duchnik - pok. nr 9  tel. 89 761 10 77


7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wpis do rejestru, w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku.

8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 1454 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami);

10. Uwagi
Bez uwag.

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-06-18)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-25 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-09-03 14:13:18)
 
 
liczba odwiedzin: 3849525

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X