☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady składania

 Interpelacje i Zapytania radnych


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Od VIII kadencji Rady Gminy Górowo Iławeckie realizując obowiązek ustawowy udostępnia się treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Gminy – Interpelacje i zapytania);
- w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Górowo Iławeckie, pok. nr 19).
 

Wytworzył:
Agnieszka Kordek
(2019-08-21)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-08-21 09:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-08-21 10:48:52)
 
 
liczba odwiedzin: 3849551

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X