☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 12.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami).

Nazwa zadania:

Modernizacja budynków gminnych.

Pobierz:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) [pobierz - format docx]
Załącznik 1 - „Formularz ofertowy”  [pobierz - format doc]
Załącznik 2a  - „Przedmiar robót”  [pobierz - format pdf]
Załącznik 2b  - „Przedmiar robót”  [pobierz - format pdf]
Załącznik 2c  - „Przedmiar robót”  [pobierz - format pdf]
Załącznik 3 - „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” - wzór, Załącznik 4 - „Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” – wzór, Załącznik 5 - „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej” - wzór [pobierz - format doc]
Załącznik 6 Oświadczenie Wykonawcy o wydaniu/niewydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne [pobierz - format docx]
Załącznik 7 - „Umowa” - wzór [pobierz - format doc]
Załącznik 8 – „Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO”[pobierz - format docx]
Załącznik 9 - rysunki [pobierz - format doc]

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2019-08-21)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-08-21 21:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-08-21 21:19:11)
 
 
ilość odwiedzin: 3156311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X