☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Górowo Iławeckie, 25.09.2019 r.

Gmina Górowo Iławeckie

RIZ.271.1.25.2019      


INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację budynków gminnych”

Zostały dokonane następujące rozstrzygnięcia :

Część I – Paustry 6
Zamawiający: unieważnił  postępowanie z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część 2 – Kandyty 63A
Została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:

1)    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PS-BUD” Agnieszka Sieniuć, Deksyty 2/1, 11-220 Górowo Iławeckie :– ocena 100,00 pkt,
w tym: cena – 60,00 pkt, okres gwarancji – 20,00 pkt, termin realizacji – 20 pkt..

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą cenę i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Część 3 – ul. Pocztowa 4/17 Kamińsk
Została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:

1)    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PS-BUD” Agnieszka Sieniuć, Deksyty 2/1, 11-220 Górowo Iławeckie :– ocena 100,00 pkt,
w tym: cena – 60,00 pkt, okres gwarancji – 20,00 pkt, termin realizacji – 20 pkt..

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą cenę i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2019-09-25)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-09-25 14:46:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-09-25 14:52:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2925672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X