☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

                                                                                               Górowo Iławeckie  dnia  07.03.2022 r

WÓJT GMINY
GÓROWO IŁAWECKIE

RIZ.6721.3.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo Iławeckie  obejmującego część miejscowości Sołtysowizna  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz.741 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górowo Iławeckie  uchwały Nr XL/310/2022 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo Iławeckie obejmującego część miejscowości Sołtysowizna. Zasięg terenu przedstawiony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej  planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie,  w terminie do dnia 31.03.2022 r. na adres ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@uggorowo.pl

Wnioski za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy            
Bożena Olszewska - Świtaj

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2022-03-07)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2022-03-08 11:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2022-03-08 11:23:41)
 
 
liczba odwiedzin: 3849527

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X