Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 27 września 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z wizytacji szkół gminnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) podziału Gminy Górowo Iławeckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Nr XXIX/251/17),
2) podziału Gminy Górowo Iławeckie na stałe obwody głosowania (Nr XXIX/252/17),
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Górowo Iławeckie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Nr XXIX/253/17),
4) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie (Nr XXIX/254/17),
5) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału 20/100 w nieruchomości zabudowanej  położonej w obrębie Kandyty (Nr XXIX/255/17),
6) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sigajny  (Nr XXIX/256/17),
7) nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Górowo Iławeckie a Gminami: Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński (gmina miejska), Lidzbark Warmiński (gmina wiejska), Światki, Jonkowo, Gietrzwałd (Nr XXIX/257/17),
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032  (Nr XXIX/258/17),
9) dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. (Nr XXIX/259/17).
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 26.09.2017 r. (wtorek) godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów    26.09.2017 r. (wtorek)  godz. 13:00


 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-09-21 11:46:05)
 
 
ilość odwiedzin: 1911096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X