Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Stan i plan remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Górowo Iławeckie – informacja przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.
5. Sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – informacja Przewodniczącej Komisji.
6. Informacja Komisji Konkursowej dot. Konkursu „Czysta i Estetyczna Wieś” z pierwszego przeglądu miejscowości.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela (Nr XXXVI/304/18),
2) wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej sprzedaży alkoholu na terenie gminy Górowo Iławeckie (Nr XXXVI/305/18),
3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej  położonej w obrębie Stega Mała (Nr XXXVI/306/18),
4) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Nr XXXVI/307/18),
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych pod garażami w Kamińsku (Nr XXXVI/308/18),
6) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości (Nr XXXVI/309/18),
7) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości (Nr XXXVI/310/18),
8) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Nr XXXVI/311/18),
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018–2032  (Nr XXXVI/312/18),
10) dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. (Nr XXXVI/313/18).
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska    29.05.2018 r. (wtorek)    godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych    29.05.2018 r. (wtorek)    godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów        29.05.2018 r. (wtorek)     godz. 13:00
 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-05-25 11:25:02)
 
 
ilość odwiedzin: 2228468

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X