Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 27.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w świetlicy internatu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Ocena stanu sanitarnego Gminy – Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Dyskusja nad:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Górowo Iławeckie za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2) sprawozdaniem finansowym za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (Nr XXVII/237/17),
2) absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok (Nr XXVII/238/17),
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032  (Nr XXVII/239/17),
4) dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. (Nr XXVII/240/17),
5) zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kamińsk (Nr XXVII/241/17),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (Nr XXVII/242/17).
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Wręczenie nagród Rady Gminy najlepszym uczniom szkół gminnych.
12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska    22.06.2017 r. (czwartek)     godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych    22.06.2017 r. (czwartek)    godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów        22.06.2017 r. (czwartek)     godz. 13:00

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-06-19 14:20:24)
 
 
ilość odwiedzin: 1866218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X