Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 18.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Ocena gospodarki nieruchomościami na terenie gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności  Publicznoprawnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru  (Nr XXXVIII/324/18),
2) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy  Górowo Iławeckie  oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Nr XXXVIII/325/18)
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie (Nr XXXVIII/326/18),
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032  (Nr XXXVIII/327/18)  
5) dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. (Nr XXXVIII/328/18 )       
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska    02.08.2018 r. (czwartek)  godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych    02.08.2018 r. (czwartek)  godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów    02.08.2018 r. (czwartek)   godz. 13:00


 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-08-01 21:04:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2392013

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X