Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 19.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z lustracji świetlic gminnych.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Nr XXX/260/17),
2) uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2022" (Nr XXX/261/17),
3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zielenica (Nr XXX/262/17),
4) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości (Nr XXX/263/17),
5) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Górowo Iławeckie (Nr XXX/264/17),
6) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 (Nr XXX/265/17),
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (Nr XXX/266/17),
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032  (Nr XXX/267/17),
9) dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. (Nr XXX/268/17).
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  03.11.2017 r. (piątek) godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  03.11.2017 r. (piątek) godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów   03.11.2017 r. (piątek)  godz. 13:00

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-10-31 08:58:44)
 
 
ilość odwiedzin: 1980284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X