Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 18.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesje

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie § 9 ust. 5 załącznika  nr  2 do uchwały Nr  V/26/2003  Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia  21 lutego  2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Górowo Iławeckie  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z  późn.  zm.) zawiadamiam, że 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Górowo Iławeckie.

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018 (Nr XXXI/269/17),
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032 (Nr XXXI/270/17),
3) dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. (Nr XXXI/271/17),
4) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żywkowo - Grądzik (Nr XXXI/272/17).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  27.11.2017 r. (poniedziałek)  godz. 9:00
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  27.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 11:00
Komisja Budżetu i Finansów  27.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 13:00

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-01-20 12:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-11-22 14:24:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2041518

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X