☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 23.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały2002-2006

Nr XL/213/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w obrębie Sągnity.

 

Załączniki:   ...Nr 1...     ...Nr 2...    ...Nr 3...Nr XXXIX/209/06  z dnia 25 maja 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

 

Załączniki:    ...Nr 1...     ...Nr 2...       ...Nr 3...      ...Nr 4...Nr XXXVIII/202/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2005r. Nr XXXVII/200/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków roku 2006 nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Nr XXXVII/199/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

 


 

Nr XXXVIII/208/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego roku 2006.

 


 

Nr XXXVIII/207/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmieny Uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy w Górowie Iławeckim z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckiez późniejszymi zmianami.

 


 

Nr XXXVIII/206/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin "EKOWOD".

 


 

Nr XXXVIII/205/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy  Górowo Iławeckie do składu Komitetu Programowego Funduszu Poręczeń Kredytowych , działającego przy Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie.

 


 

Nr XXXVIII/204/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe gminy.

 


 

Nr XXXVIII/203/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Załączniki:  ...Nr 1...     ...Nr 2...      ...Nr 3...     ...Nr 4...      ...Nr 4a...

 


 

 

 


 

Nr XXXVII/201/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2006r oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty.

 


 

 

 


 

 

 

 

Załączniki:  ...Nr 1...   ...Nr 2...    ...Nr 3...   ...Nr 4...    ...Nr 5....    ...Nr 5a... Nr XXXVII/198/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do Funduszu Poręczeń Kredytowych Przy Związku Gmin “Barcja” w Kętrzynie. Nr XXXVII/197/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do Funduszu Poręczeń Kredytowych. Nr XXXVII/196/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2002 Rady Gminy w Górowie Iławeckim z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Nr XXXVII/195/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górowo Iławeckie.

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie unieważniło § 1 Uchwaly w części dotyczącej nadania nowego brzmienia dla § 1 pkt 6 uchwały  Rady Gminy w Górowie Iławeckim  Nr XXVIII/148/2002 z dnia 19 kwietnia 2002r.

 

 

Uchwała została uchylona przez organ nadzoru.

 


 

 

 


Nr XXXVI/194/06 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Górowo Iławeckie. Nr XXXVI/193/06 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

Załączniki:  ...Nr 1...    ...Nr 2...    ...Nr 3...    ...Nr 4...   ...Nr 5...   ...Nr 5a... Nr XXXV/192/06 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006r.


Nr XXXV/191/06 z dnia 27 stycznia 2006r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

 

 

Załączniki: ...Nr 1...    ...Nr 2...    ...Nr 3...    ...Nr 4 ...     Nr XXXV/190/06 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Górowo Iławeckie na rok 2006.
Nr XXXV/189/06 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w obrębie miejscowości Kandyty.
Nr XXXV/188/06 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Nr XXXV/187/06 z dnia 27 stycznia 2006r.  w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Nr XXXIV/186/05 w sprawie budżetu gminy na 2006r.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2006r.

Załącznik Nr 1a - Plan dochodów budżetu gminy na 2006r.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2006r.

Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r.

Załącznik Nr 4 - Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

Załącznik  Nr 5 -Dochody i wydatki  w 2006r. związane z realizacją zadań wspólnych.

Załącznik Nr 6 - Prognoza kwoty długu gminy.

Załącznik Nr 6a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy  w latach spłaty długu.

Załącznik Nr 7 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006r.

Załącznik Nr 8 - Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Załącznik Nr 9 - Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Nr XXXIV/185/05 w sprawie ustalenia głównych kierunków działania Wójta Gminy Górowo Iławeckie na rok 2006.
Nr XXXIV/184/05 w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.

 

Załącznik - Regulamin.

 

Uchwała została uchylona przez organ nadzoru.


Nr XXXIV/183/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.

 

 

Załączniki: ...Nr 1...    ...Nr 2...    ...Nr 3...    ...Nr 4 ...     ...Nr 5...    ...Nr 6....


Nr XXXIV/182/05 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.
Nr XXXIV/181/05 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 


 

Nr XL/210/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górowo Iławeckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.Nr XL/212/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe gminy.
Nr XL/211/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2007-01-22 21:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2007-01-22 21:18:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2768536

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X