☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminny Komendant OSP


Andrzej Gałan 


Do zadań Komendanta Gminnego OSP należy współdziałanie z samorządem gminnym oraz PSP w zakresie gotowości bojowej stowarzyszonych jednostek OSP a w szczególności:
1) Wspieranie jednostek OSP poprzez:
a) udzielanie pomocy w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b) inspirowanie działań OSP zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych przewidzianych dla jednostek poszczególnych typów,
c) organizowania pomocy w zapewnianiu jednostkom OSP odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
2) Współdziałanie z samorządem i Państwową Strażą Pożarną, w tym poprzez:
a) składanie wniosków do organów samorządowych w sprawach poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie, a także propozycji wyposażania jednostek,
b) zgłaszanie organom samorządu gminy własnych propozycji do planów działań ratowniczych opracowywanych przez komendantów rejonowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym również dotyczących zaopatrzenia wodnego,
c) przedstawianie – w uzgodnieniu z jednostkami OSP i Zarządem Gminnym Związku - organom samorządowym potrzeb ochotniczych straży pożarnych zwłaszcza w zakresie wyposażenia w sprzęt i finansowania,
d) zgłaszanie propozycji organom administracji rządowej – wspólnie z organami gminy – włączania stowarzyszonych w Związku jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
e) podejmowanie działań, w miarę potrzeb, wspólnie z KR Państwowej Straży Pożarnej odnośnie tworzenia zaplecza technicznego, szkoleniowego i warunków dla właściwego utrzymania urządzeń i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu gminy,
f) opiniowanie wniosków OSP w sprawach ich potrzeb dotyczących zapewnienia gotowości bojowej, zgłaszanych organom samorządu gminy,
3) Działalność szkoleniowa poprzez:
a) analizowanie potrzeb w zakresie szkolenia oraz koordynowanie udziału funkcyjnych OSP w organizowanym dla nich szkoleniu (przez PSP i ogniwa Związku),
b) udzielaniu pomocy w organizowaniu szkolenia podstawowego w jednostkach OSP dla ich członków,
c) organizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP, drużyn młodzieżowych,
d) organizowanie dla jednostek OSP zespołowych ćwiczeń w terenie i na obiektach wspólnie z Państwową Strażą Pożarną.
4) Działalność prewencyjna poprzez:
a) przekazywanie organom gminy uwag o występujących zagrożeniach pożarowych, a także sugestii co do sposobów ich likwidacji,
b) inspirowanie działań organów gminy i kierownictwa zakładów pracy zmierzających do zmniejszenia zagrożenia pożarowego, bądź też ułatwiających działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej,
c) inspirowanie i udzielanie pomocy w działaniach prewencyjnopropagandowych prowadzonych przez OSP.

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-08-13)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-08-13 08:38:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-11-21 12:31:00)
 
 
liczba odwiedzin: 3847641

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X