☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1. Zakres świadczonej usługi
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1)  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (formularz do pobrania w kasie Urzędu lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).).
2)  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3)  Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4)  Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669)

Formularze i informacje do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży. [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

4. Opłaty
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność  w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł na sprzedaż napojów zawierających  od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu  ważności zezwolenia.
2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie  oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku  poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  - wnosi  opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od
4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży  w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę  w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku   kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
3) Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu,
- na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Marzena Figórska  - kasa Urzędu tel. 89 761 95 69


7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca.

8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

9. Podstawa prawna
- art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- uchwała Nr XXXVIII/325/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Gminy  Górowo Iławeckie   oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych.

10. Uwagi
Bez uwag.

Wytworzył:
Olga Tymiec
(2003-07-07)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-07-07 09:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-12-11 11:32:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3121441

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X