☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

 

1. Zakres świadczonej usługi
Wydawanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a w przypadku ich braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) Wypełniony wniosek (formularz do pobrania w pokoju nr 7 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).
2) Załączniki:
–  mapa przedstawiająca położenie i geometrię działek ewidencyjnych,
- w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Formularze i informacje do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a w przypadku ich braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie [pobierz - format pdf] [pobierz - format docx]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

4. Opłaty
Opłata skarbowa - od wydania zaświadczenia - 17 zł.
Opłata skarbowa - od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na nr konta: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024 lub w kasie Urzędu Gminy.
Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Grzegorz Danilewicz - pok. nr 7  tel. 89 761 07 80

7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

8. Tryb odwoławczy
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

9. Podstawa prawna
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

10. Uwagi
Bez uwag

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2019-06-17)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-17 13:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2021-05-12 09:55:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3847609

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X