☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew i krzewów

Usunięcie drzew i krzewów.


Nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę, ani dokonanie zgłoszenia w tut. urzędzie w przypadku:

Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej

1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  5cm. nie przekracza:
- 80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,       
- 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,
- 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (dot. nieruchomości stanowiących własność  osób fizycznych)


Tryb zgłoszeniowy

Jeśli w/w obwody są przekroczone i drzewo nie jest usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzewa, tj. jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm. przekracza:

- 80cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,      
- 65cm.  – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,
- 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie , o którym mowa zawiera m.in. imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązujące terminy:

- 21 dni -  od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew,
- 14 dni – Wójt Gminy może wnieść sprzeciw; nie wniesienie sprzeciwu w tym terminie uprawnia do usunięcia drzewa, (wnioskodawca nie otrzymuje jak to było kiedyś decyzji zezwalającej na wycinkę, brak decyzji oznacza zgodę na wycinkę. Wnioskodawca otrzyma decyzję jedynie w przypadku gdy organ nie wyrazi zgody na wycinkę)
- 6 miesięcy – czas na usunięcie drzewa liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.

Wzór zgłoszenia [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]  - obowiązkowym załącznikiem jest rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości


Uzyskanie decyzji

Firmy i osoby nie będące właścicielami nieruchomości (np. dzierżawcy KOWR) zobowiązani są do złożenia wniosku o wycinkę (postępowanie na 'starych' zasadach sprzed 2017 r.), kończące się wydaniem decyzji na wycinkę drzew

Wzór wniosku o wycinkę [pobierz - format pdf]
Wytworzył:
Krzysztof Baran
(2020-11-03)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-06-30 13:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2020-11-03 12:27:16)

 
 
liczba odwiedzin: 3847661

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X