☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności1. Zakres świadczonej usługi
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 Wypełniony wniosek  (formularz do pobrania  w  pokoju nr 4 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl)

Formularze i informacje do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, pokwitowanie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia [pobierz - format pdf]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w Koszalinie pod wskazanym adresem, oryginał tytułu prawnego do lokalu lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, pokwitowanie wpłaty z  tytułu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia [pobierz - format pdf]

W przypadku, gdy nie można złożyć lub odebrać zaświadczenia osobiście czynności tej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2018 poz.2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.  

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek  można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie www.bip.koszalin.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl                 w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia [pobierz - format pdf]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób [pobierz - format pdf]

4. Opłaty
1. Za wydane zaświadczenie – 17,00 zł.
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024 lub w kasie Urzędu Gminy.
2. W przypadku zwolnienia z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.  

5. Miejsce złożenia dokumentów
Stanowisko ds. Obywatelskich, pok. nr 5
Telefon: 89 761 07 84
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Sławomira Worobiec - pok. nr 5  tel. 89 761 07 84   
                               
7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni

8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub o odmowie wydania zaświadczenia.

9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.).
- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. t.j.z 2018r. poz. 1382 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z  2018r., poz.1044).

10. UWAGI
Bez uwagi.


Wytworzył:
Sławomira Worobiec
(2003-06-30)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-06-30 10:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-06-14 14:22:56)
 
 
ilość odwiedzin: 2895545

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X