☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

1. Zakres świadczonej usługi
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Ważny dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się.
2. Tytuł prawny do lokalu - dokument potwierdzający najem lub własność lokalu mieszkalnego - oryginał lub kserokopia z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
- w przypadku lokalu będącego w zasobach Urzędu Gminy - osoby nie będące najemcami lub nieuprawnione do zamieszkania w lokalu - muszą posiadać pisemną zgodę Urzędu Gminy  na zamieszkanie,
- w przypadku nowo wybudowanego budynku - pozwolenie na użytkowanie wydane przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
3. Czytelne podpisy wraz z datami osób meldujących się złożone na drukach meldunkowych.
4. Wypełniony formularz zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego  (formularz do pobrania w pokoju nr 5 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).
5. Czytelne podpisy wraz z datami osób meldujących się złożone na formularzach meldunkowych.
6. W przypadku, gdy nie można dokonać zameldowania osobiście czynności tej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.KPA (Dz.U.z 2018 poz.2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 
Formularze i informacje do pobrania:
Formularz zgłoszenia pobytu  stałego [pobierz - format pdf], [pobierz - format docx]
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego [pobierz - format pdf], [pobierz - format docx]
Informacja dot. zameldowania na pobyt stały lub czasowy [pobierz - format pdf]
 
3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

4. Opłaty
Nie podlega opłacie

5. Miejsce złożenia dokumentów
Stanowisko ds. Obywatelskich, pok. nr 5
Telefon: 89 761 07 84
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Sławomira Worobiec - pok. nr 5  tel. 89 761 07 84

7. Sposób i termin załatwienia sprawy
W dniu zgłoszenia

8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U.t.j. z 2018 r. poz.1382 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U. z 2017r. poz.2411),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r., poz.2094),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

10. Uwagi
Bez uwag.

Wytworzył:
Sławomira Worobiec
(2003-06-30)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-06-30 10:37:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-06-17 08:23:04)
 
 
ilość odwiedzin: 2903805

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X