☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wykreślenia z ewid.dział.gosp. - text

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 
1. Zakres świadczonej usługi
Przyjęcie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

2. Wymagane dokumenty do założenia sprawy
1) Wniosek o wpis  CEIDG-1 (druk do pobrania w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl).
2) Dowód tożsamości -  do wglądu
3) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika , pełnomocnictwo upoważniające  do złożenia wniosku. Nie dotyczy przypadków, gdy informacja o pełnomocniku jest zawarta we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.
4) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl).

4. Opłaty
Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG nie podlega opłacie .

5. Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć w:
Sekretariacie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17, pok. 13
w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałki - 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku - 7.00 – 15.00      

6. Osoba do kontaktu
Aneta Bąk - pok. nr 13  tel. 89 761 13 22

7. Sposób i termin załatwienia sprawy
1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Górowo Iławeckie wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

8. Tryb odwoławczy
Od powyższych czynności nie przysługują środki odwoławcze.

9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 8 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.).

10. Uwagi
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej również w formie spółki cywilnej wykreślenie wpisu jest możliwe pod warunkiem wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.
Zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorca drukuje samodzielnie ze strony internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) zaznaczając "uwzględnij wykreślone".


 
Wytworzył:
Aneta Bąk
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-06-30 09:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-06-14 09:19:06)
 
 
liczba odwiedzin: 3849501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X