☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

30.11.2009_przetarg_Pieszkowo

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE  OGŁASZA
pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej numerami działek 156/3 o powierzchni 797 m² (B) i 156/4 o powierzchni 645 m² (B) - Kw. numer  3911,  położonej w miejscowości  Pieszkowo zabudowanej :


1) budynkiem mieszkalnym numer 39 1-rodzinnym, rok budowy ca 1930 r.  o łącznej powierzchni użytkowej 108,58 m2, na którą składa się część mieszkalna o powierzchni użytkowej 78,64 m2 o strukturze: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 korytarze i 2 pomieszczenia gospodarcze oraz część niemieszkalna  o powierzchni użytkowej 29,94 m2, w tym piwnica  gospodarcza o powierzchni  użytkowej 21,08 m2 i strych użytkowy o powierzchni użytkowej  8,86 m2 oraz wiatrołap zakwalifikowany do rozbiórki z przyczyn technicznych,

2) budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki z przyczyn technicznych. Nieruchomość gruntowa w działce numer 156/4 jest niezabudowana z pozostałością fundamentów i posadzki cementowej po byłej rozebranej stodole.   

Nieruchomość i posadowione na niej budynki nie są objęte ochroną konserwatorską ani żadnymi innymi ograniczeniami.

Teren nieruchomości posiada uzbrojenie infrastrukturalne w sieć energetyczną, wodociągową  i gazową. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości  w kwocie 67.000 zł,  wadium 8.000 zł.

Teren  na którym położone są w/w nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie określa funkcję mieszkalno – usługową.
Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 9 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Wpłata wadium na określoną nieruchomość pozwala na licytację i nabycie tylko tej nieruchomości. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 07 stycznia 2010 r.  na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 07 stycznia 2010 r. na koncie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ………….………..”

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 8).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 30 listopada 2009 roku do 11 stycznia 2010 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.  Ogłoszenie o pełnej treści znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz na stronie internetowej  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl.
Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2009-11-30 14:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2009-11-30 14:39:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3121489

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X