☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

25.01.2010_obw_elektr.

 

Górowo Iławeckie, 22.01.2010 r.


Urząd Gminy
Górowo Iławeckie

 

Znak: RIZ.7624– 10/ 09


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. Poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz 1227 ) Wójt Gminy Górowo Ilaweckie

zawiadamia

 że w dniu 22.01.2010 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak RIZ.7624-10/ 09 polegającego na „Budowie farmy wiatrowej o mocy 80 MW, składającej się z 40 elektrowni wiatrowych wraz z GPZ, usytuowanych w Gminie Górowo Iławeckie, na następujących działkach:
- obręb Nowa Karczma działki nr 2/1, 1/19, 3/1; 
- obręb Piasek działki 21/8, 22, 25/1; 
- obręb Wiewiórki działka nr 6/3; 
- obręb Migi działka nr 16/2
oraz wykonaniu infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu:
- połączenia wież siłowni z GPZ, wewnętrznymi liniami kablowymi SN,
- zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych do dróg technologicznych na czas budowy i montażu infrastruktury farmy,
- remontu części dróg gminnych, w celu zapewnienia parametrów wymaganych do bezpiecznego transportu elementów wież i siłowni na działkach:
   - obręb Wiewiórki działki : 62, 63/2, 63/1, 64/2, 156, 190, 157, 149, 148, 146/1, 137/2, 137/3, 153
   - obręb Deksyty działki : 56/1, 56/2, 52/5, 85/3, 85/6, 56/3, 96/1, 52/4, 84;  
   - obręb Nowa Karczma działki : 5, 4/1;
   - obręb Piasek działka : 110
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim,11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11, pok. 8, od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim

 

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
 

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-01-25 14:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-01-25 15:35:31)
 
 
ilość odwiedzin: 3063389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X